Všeobecné obchodní podmínky

Uživatel je povinnen dodržovat zákon.

Uživatel je srozumněn s tím, že při porušení pravidel, může být jeho účet smazán. Že mu provozovatel negarantuje žádné výhody plynoucí z registrace v katalogu.